Tituli Germanici

Název: Tituli Germanici
Zdrojový dokument: Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická. Vyd. 1. V Brně: Masarykova universita, 2004, pp. 20-87
Rozsah
20-87
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence