Tituli Slavici

Název: Tituli Slavici
Zdrojový dokument: Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická. Vyd. 1. V Brně: Masarykova universita, 2004, pp. 88-180
Rozsah
88-180
Typ
Kapitola
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence