Stylistika a její místo v portugalské jazykovědě

Variantní název
Stylistika a její místo v evropském kontextu
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. 9-31
Rozsah
9-31
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document