Ivan R. V. Rumánek. Japonská dráma nó: žáner vo vývoji (Japanese Noh Drama: genre in development)

Název: Ivan R. V. Rumánek. Japonská dráma nó: žáner vo vývoji (Japanese Noh Drama: genre in development)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 2, s. 209-211
Rozsah
209-211
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Rumánek, Ivan R. V. Japonská dráma nó: žáner vo vývoji [Japanese Noh Drama: genre in development]. Bratislava: VEDA, 2010. 459 s. ISBN 978-80-224-1148-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.