Aiolské dialekty

Název: Aiolské dialekty
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. [85]-122
Rozsah
[85]-122
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
řečtina, starověká (do 1453)
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence