Bileam : ein Zeuge der Prophetiegeschichte

Název: Bileam : ein Zeuge der Prophetiegeschichte
Variantní název:
  • Bileám : svědek dějin profétie
Zdrojový dokument: Religio. 2003, roč. 11, č. 1, s. [3]-34
Rozsah
[3]-34
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Uběhlo již 43 let od nálezu tzv. Bileámova nápisu v Zajordání v Tell Dēr 'Allā a spolu s tím i dlouhý čas odborné diskuse, která ve starozákonní biblistice nalezla jen zčásti odpovídající ohlas. Přitom nápis, který někteří badatelé datují do 9. stol. př.n.l., je výzvou k novým interpretacím vyprávění z Nu 22-24. Toto vyprávění je samo dokladem vícevrstevné tradice, v níž se archaické prolíná s pozdější recepcí, a to až z helénistické doby. Oba na sobě přímo nezávislé texty vykazují řadu paralel, přičemž Bileámův nápis je dokladem profétie za hranicemi jahvismu, zatímco Nu 22-24 je legendárním vyprávěním určovaným mj. prizmatem izraelského a judského obrazu profétie.