Mediterán jako estetický komplex : Pobřeží Syrt Juliena Gracqa ve světle koncepcí Dionýze Ďurišina

Variantní název
Mediterranean as an aesthetical complex : Julien Gracq's Les Rivages de Syrtes in a context of the conceptions of Dionýz Ďurišin
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [177]-181
Rozsah
[177]-181
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
Román Juliena Gracqa Pobřeží Syrt (Les Rivages de Syrtes, 1951) vykazuje typologii své imaginace a tematicko-motivické složky sounáležitost s kulturně-literárním typem tzv. mediteránní kultury, kterou v jedné ze svých stěžejních koncepcí zachycuje také slovenský komparatista Dionýz Ďurišin, který tento složitě strukturovaný komplex chápe jako soubor kulturních, sociálních, geografických znaků, v jejichž rámci definuje vymezeny areál.
Julien Gracq's novel Les Rivages de Syrtes (1951) by the typology of the imagination and thematical and motivical structures belongs to the cultural and literary sphere of the Mediterranean which in one of his most important theoretical conception deals the Slovak comparatist Dionýz Ďurišin who describes this relation of signs as an cultural, social and geographic complex.
Document