[Než stalo se jinak, než Žalanský i Včelín doufali ...]

Název: [Než stalo se jinak, než Žalanský i Včelín doufali ...]
Zdrojový dokument: Urbánek, Rudolf. Žižka v památkách a úctě lidu českého. Brno: Filosofická fakulta, 1924, pp. 91-112
Rozsah
91-112
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Obrat Bílou horou (91); ničení památek reformačních u hrobu Žižkova (92-93) -- Děkan Gramsi a spálení domnělých ostatků Žižkových (93-94) -- Další úcta Žižkova v Čáslavi (94-95) -- Čeští exulanti 95. Protireformační záští (95-97) -- Boh. Balbín (97-101) -- Tomáš Pěšina z Čechorodu (101-102) -- Jan Kořínek (102-104) -- Jiří Kruger (104-105) -- Beckovského "Poselkyně příběhů českých" (105-106) -- Umění v době protireformační (106-107) -- Obhroublost propagandy protireformační (107) -- Reakce lidová (107-108) -- Fr. Vavák (109); písmáci a nový vzrůst kultu žižkovského (109-110) -- Cizí osvícenci (111) -- Domácí osvícenci (Pelcl) (111-112) -- Max. Millauer (112)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence