Folkloristika

Název: Folkloristika
Zdrojový dokument: Beneš, Bohuslav; Frolec, Václav. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 100-102
Rozsah
100-102
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence