Ediční poznámka

Název: Ediční poznámka
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 103
Rozsah
103
Typ
Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence