Ediční poznámka

Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (Editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 103
Rozsah
103
Typ
Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document