Dodatek medailonů

Zdrojový dokument: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (Editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 241-255
Rozsah
241-255
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
česky
Note
Obsahuje medailony osobností: František Březina, František Čapka, Václav Frolec, Julius Glücklich, František X. Halas, Josef Jirásek, Maxmilián Kolaja, Jaroslav Kudrna, Karel Kyas, Jiří Levý, Roman Mrázek, Rudolf Urbánek, Josef Válka, Josef Veselý, Sergij Grigorjevič Vilinskij, Artur Závodský
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document