[Moravová, Magdalena, ed. et al. Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních]

Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. 231-233
Rozsah
231-233
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. Přeložili a poznámkami opatřili Jana Engelbrechtová, Josef Förster, Eva Hladká-Kučernáková, Magdalena Moravová a Jana Zachová; z latinských originálů vybrali Magdalena Moravová a Martin Nodl. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011. 279 s. Memoria medii aevi; sv. 15. ISBN 978-80-257-0543-8.
Document