Soupis lokalit a popis nálezových situací : [příloha na CD]

Zdrojový dokument: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 192-270
Rozsah
192-270
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document