Summary : Middle Paleolithic in Moravian caves

Název: Summary : Middle Paleolithic in Moravian caves
Autor: Neruda, Petr
Zdrojový dokument: Neruda, Petr. Střední paleolit v moravských jeskyních. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 87-106
Rozsah
87-106
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A