Úloha interaktivních her ve výuce bulharštiny pro cizince

Název: Úloha interaktivních her ve výuce bulharštiny pro cizince
Variantní název
The role of games in teaching Bulgarian for foreigners
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 105-116
Rozsah
105-116
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Předmětem příspěvku je interaktivní hra jakožto aktivizující metoda výuky bulharštiny pro cizince (cizojazyčné výuky obecně). Patří hry do výuky dospělých? Jakou úlohu plní interaktivní hry ve výuce bulharštiny pro cizince? Tento příspěvek se pokouší odpovědět na tyto otázky očima vyučujícího, který se podílí se čtenářem o svých zkušenostech užívání interaktivních her ve výuce neoborové bulharštiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
This article discusses the interactive game as an activating method in teaching Bulgarian language for foreigners (also in teaching languages generaly). Do games have place in teaching adults? What role do they have in teaching Bulgarian language for foreigners? This article gives an answer to these questions using the autor's experience by working with interactive games in teaching Bulgarian for non-specialists at Faculty of Arts at Masaryk university in Brno.