Zpráva o 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR CPPC 2013, 22.–24. 5. 2013, Brno