Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2013
Rozsah
236 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 419
ISBN
978-80-210-6406-5
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 882606
Anotace
  • Práce se zabývá tradičním indickým herectvím. Zaměřuje se na specifickou formu komunikace herce s divákem – na komunikaci prostřednictvím muder, jež jsou zpravidla charakterizovány jako symbolické pozice rukou. Hlavním cílem práce bylo pojednat o tom, na jakých principech se vyjadřování prostřednictvím muder v performančních aktivitách Indie zakládá. V práci je prověřována teze, že v případě muder jde o komunikaci mezi jevištěm a hledištěm prostřednictvím svébytného jazykového systému, který je schopen vyjádřit jakoukoli myšlenku i emoci. Výsledky výzkumu v této oblasti jsou založeny na staroindické i novodobé divadelní literatuře v sanskrktu, angličtině, případně francouzštině, především na poetikách a hereckých manuálech, a na současné praxi tradičního indického divadla či tanečních forem, kterou autorka zkoumala v rámci výzkumné cesty po Indii – ponejvíce praxi kéralských divadelních aktivit, zejména divadla kúdijáttam a kathakali. Symbolická pozice rukou, mudra, je komunikační nástroj svébytného jazykového systému, který je údajně schopen vyjádřit jakoukoli myšlenku či emoci. Autorka představuje vyjadřovací principy tohoto tajemného jazyka.
  • The book entitled "Hastabhinaya: Hand gestures in traditional theatre art of India" deals with traditional Indian acting style, particularly with hand gestures. Its focus lies in a specific form of actor-spectator communication – the communication carried out with by means of mudras, or symbolic hand positions. The aim of the book consists in defining of the principles of this mode of communication within performance activities of India. The book also verifies the proposition that mudras create autonomous language system by which every single thought or emotion can be expressed. The research is based on ancient and also contemporary theatre literature in Sanskrit, English or French, most of all on poetics and acting manuals, and on contemporary practice of traditional theatre or dance in India. The most important sources of the research were the kootiyattam and kathakali theatre.
Poznámka
  • Kniha vznikla v rámci Spisů FF MU a za podpory grantového projektu GA ČR GAP409/11/1082 - Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Šárka Havlíčková Kysová
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
[6] Poděkování | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
Page Chapter number Title
9-10 Poznámka k formální úpravě a přepisu sanskrtských termínů | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
11-14 Úvod | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
Page Chapter number Title
15-30 1. | Tradiční formy indického divadelního umění a jejich výrazové prostředky | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
Page Chapter number Title
31-40 2. | Gesta rukou v odlišných kontextech | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
Page Chapter number Title
41-88 3. | Gesta rukou v divadelní tradici | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
Page Chapter number Title
89-119 4. | Komunikace prostřednictvím muder – lingvistické aspekty; vyjadřování vyšších významových celků, základy gramatiky | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
Page Chapter number Title
121-145 5. | Možnosti teoretických závěrů | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
147-148 Závěr | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
Appendix
Page Chapter number Title
151-153 Slovníček pojmů | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
154-159 Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
160-165 Mudry typu asamjuta v bharatanátjam | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
166-171 Mudry typu asamjuta v kathakali | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
172-177 Mudry asamjuta a samjuta v kúdijáttam : 24 znaků abecedy kúdijáttam | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
178-180 Mudry typu samjuta podle Nátjašástry | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
181-186 Mudry typu samjuta v bharatanátjam | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
187-188 Další mudry kúdijáttam : 10 specifických muder kúdijáttam – zejména typu samjuta | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
189-191 Bharatanátjam – sekvence muder z příběhu Múšika váhana v podání tanečnice Bhakti Déví | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
192-196 Bharatanátjam – sekvence muder/příběh z tance Mohámána Yen Mide Varanam v podání tanečnice Bhakti Déví | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
197-205 Kúdijáttam - sekvence muder v podání herečky z Natana Kairali | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
207-217 Další obrazové přílohy | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
hidden-section Prameny
Page Chapter number Title
219-222 Prameny | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
Page Chapter number Title
223-227 Sekundární literatura | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
hidden-section Rejstřík
Page Chapter number Title
229-233 Rejstřík | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
hidden-section Shrnutí
Page Chapter number Title
235 Shrnutí | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
236 Summary | pdf icon Havlíčková Kysová, Šárka