Ohlédnutí za sympoziem Média - performance 3: paměť

Zdrojový dokument: TIM ezin. 2011, roč. 1, č. 1,
  • ISSN
    1805-2606
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] FOUCAULT, Michel: The archaeology of knowledge and the discourse on language. New York : Pantheon Books, 1982.

[2] BERGSON, Henri: Hmota a paměť: esej o vztahu těla k duchu. Praha : Oikoymenh, 2003.

[3] YATES, Frances A.: The Art of Memory. London : Pimlico, 2001.

[4] HORÁKOVÁ, Jana - BÚSCHER, Barbara: Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance. Praha: KLP, 2008.

[5] ERLL, Astrid - NUNNING, Ansgar (ed.): Media and cultural Memory. Berlin; New York: De Gruyter, c2008.

[6] Program sympozia. Brno: Dům umění města Brna, 2011.