Brad Frost: Přemýšlejme o webu "Future-Friendly" způsobem

Název: Brad Frost: Přemýšlejme o webu "Future-Friendly" způsobem
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 61-66
Rozsah
61-66
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Už současný svět nabízí velké množství různorodých zařízení, jež mají schopnost zprostředkovávat uživatelům obsah média web. Konkrétně jde o stolní počítače, notebooky, smartphony, tablety. Jaká nás však v otázce dostupnosti webového obsahu čeká budoucnost? Přečteme si už brzy online noviny v brýlích nebo hodinkách? Bude internet dostupný v domácích spotřebičích? S vysokou pravděpodobností ano. Jenomže tato různorodost zobrazovacích zařízení komplikuje webovým vývojářům tvorbu webových projektů, které je nutné výstupním zařízením přizpůsobovat. Hnutí Future Friendly se ve svém manifestu snaží webovým vývojářům tuto situaci ulehčit. Nabízí proto několik odpovědí na otázku, jak zefektivnit vývoj projektů pro médium web prostřednictvím Future Friendly principů. Cílem tohoto článku je představit čtenářům myšlenky hnutí Future Friendly prostřednictvím interpretace hlavních principů manifestu, ale také rozvíjením myšlenek a argumentů Brada Frosta, spoluautora manifestu.
Today's world offers a huge quantity and diversity of connected devices. These devices like desktops, laptops, smartphones or tablets are able to mediate content of the web. But how the future of accessibility of the web content looks like? Is it going to be possible to read newspapers through digital glasses or watches? Is it going to be possible to access the internet through home appliance? There is a high chance that the answer is yes. But the diversity of connected devices complicates lives of web developers. They are pushed to create web pages accessible from the whole diversity of connected devices. The Future Friendly movement is trying to make lives of web developers easier through their manifesto. They offer several answers to question how to make web development more effective through Future Friendly principles. Goal of this article is to present you the Future Friendly thinking with help of main Future Friendly principles presented in the manifesto and Brad Frost's ideas who is the manifesto co-autor.
Reference
[1] Future Friendly, 2011. [online] [cit. 8. 4. 2013]. Dostupné z: http://futurefriend.ly/.

[2] ATES, Faruk – IRISH, Paul – SEXTON, Alex, 2013. Modernizr [online] 2013. [cit. 17. 4. 2013]. Dostupné z: http://modernizr.com/.

[3] COMBRINCK, Tanya, 2012. Brad Frost on future friendly thinking. Net magazine [online] 2012. [cit. 16. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.netmagazine.com/interviews/brad-frost-future-friendly-thinking.

[4] FROST, Brad, 2013a. Beyond Media Queries: An Anatomy of an Adaptive Web Experience. Vimeo [online] leden 2013. [cit. 8. 4. 2013]. Dostupné z: http://vimeo.com/55076713.

[5] KAČURÁK, Milan, 2013. Médium web: Hnutí Future-Friendly. Brno. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Zuzana Kobíková.

[6] FROST, Brad, 2013b. Brad Frost Web [online]. [cit. 22. 4. 2013]. Dostupné z: http://bradfrostweb.com/web/.

[7] FROST, Brad, 2012a. Brad Frost | For a Future-Friendly Web | Mobilism 2012. Vimeo [online] 31. července 2012. [cit. 6. 4. 2013]. Dostupné z: http://vimeo.com/46674686.

[8] FROST, Brad, 2012b. For a Future-Friendly Web. A List Apart [online] 13. března 2012. [cit. 8. 4. 2013]. Dostupné z: http://alistapart.com/article/for-a-future-friendly-web.

[9] FROST, Brad, 2012c. Responsive Design Patterns. The Mobile Book. Freiburg: Smashing Media GmbH.

[10] MARCOTTE, Ethan, 2010. Responsive Web Design. New York: A Book Apart. ISBN 978-098-4442-577.