Archaeologia historica 2014, roč. 39, č. 1

Obrázek
Rok
2014
Rok vydání
2014
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na 45. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku, Kutná Hora 16.–19. září 2013.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština), Jana Gryc (polština).
Analýza, technologie, experiment - Analyse, Technologie, Experiment
Page Title
7-21 Raně středověká keramika na Moravě a ve Slezsku (6. století až první polovina 10. století) Měřínský, Zdeněk | pdficon
23-51 Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků Havrda, Jan; Matějková, Kristýna | pdficon
53-73 Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezů z 6.–11. století z Roztok u Prahy Kloužková, Alexandra; Zemenová, Petra; Profantová, Naďa | pdficon
75-87 Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS Kloužková, Alexandra; Zemenová, Petra; Frolík, Jan; Svobodová, Ljuba | pdficon
89-117 Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství Matějková, Kristýna | pdficon
119-137 Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě Bočková, Zdeňka; Doležalová, Kateřina; Kochan, Šimon; Mazáčková, Jana; Slavíček, Karel; Těsnohlídek, Jakub | pdficon
139-153 Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století Hložek, Martin; Loskotová, Irena | pdficon
155-175 Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě Tymonová, Markéta | pdficon
177-203 Kafle piecowe jako źródło materialne i ikonograficzne : znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów życia codziennego dawnych społeczeństw Mazur, Dominika | pdficon
205-119 Kafle z Jarosławia jako źródło do dziejów badań nad wykonywaniem szesnastowiecznych kafli Broszko, Monika | pdficon
221-139 Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Netolický, Petr | pdficon
241-255 Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi Boháčová, Ivana; Hošek, Jiří | pdficon
257-271 Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou Hoch, Aleš; Dejmal, Miroslav | pdficon
273-283 Zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě Šejvlová, Ludmila; Ottenwelter, Estelle; Frolík, Jan | pdficon
285-297 Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání Měchurová, Zdeňka; Selucká, Alena; Zmrzlý, Martin | pdficon
299-313 Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách Bravermanová, Milena; Březinová, Helena | pdficon
315-329 Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva Frolíková-Kaliszová, Drahomíra | pdficon
331-345 Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze-Střešovicích, poloha Triangl Stránská, Petra | pdficon
Varia
Page Title
349-363 Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním středověku : výpověď písemných pramenů Suchý, Marek | pdficon
365-377 Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave Šimončičová Koóšová, Petra | pdficon
379-393 Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov Waldmannová, Marcela | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
394-397 Zkratky | pdficon
Page Title
[402]-[403] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon