1

Title: Archaeologia historica
Rok: 2014
Ročník: 39
Číslo: 1
Rok vydání
2014
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na 45. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku, Kutná Hora 16.–19. září 2013.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština), Jana Gryc (polština).
Analýza, technologie, experiment - Analyse, Technologie, Experiment
Title Document
Raně středověká keramika na Moravě a ve Slezsku (6. století až první polovina 10. století) | 7–21
Měřínský, Zdeněk
PDF
Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků | 23–51
Havrda, Jan; Matějková, Kristýna
PDF
Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezů z 6.–11. století z Roztok u Prahy | 53–73
Kloužková, Alexandra; Zemenová, Petra; Profantová, Naďa
PDF
Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS | 75–87
Kloužková, Alexandra; Zemenová, Petra; Frolík, Jan; Svobodová, Ljuba
PDF
Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství | 89–117
Matějková, Kristýna
PDF
Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě | 119–137
Bočková, Zdeňka; Doležalová, Kateřina; Kochan, Šimon; Mazáčková, Jana; Slavíček, Karel; Těsnohlídek, Jakub
PDF
Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století | 139–153
Hložek, Martin; Loskotová, Irena
PDF
Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě | 155–175
Tymonová, Markéta
PDF
Kafle piecowe jako źródło materialne i ikonograficzne : znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów życia codziennego dawnych społeczeństw | 177–203
Mazur, Dominika
PDF
Kafle z Jarosławia jako źródło do dziejów badań nad wykonywaniem szesnastowiecznych kafli | 205–119
Broszko, Monika
PDF
Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni | 221–139
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Netolický, Petr
PDF
Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi | 241–255
Boháčová, Ivana; Hošek, Jiří
PDF
Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou | 257–271
Hoch, Aleš; Dejmal, Miroslav
PDF
Zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě | 273–283
Šejvlová, Ludmila; Ottenwelter, Estelle; Frolík, Jan
PDF
Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání | 285–297
Měchurová, Zdeňka; Selucká, Alena; Zmrzlý, Martin
PDF
Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách | 299–313
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena
PDF
Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva | 315–329
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
PDF
Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze-Střešovicích, poloha Triangl | 331–345
Stránská, Petra
PDF
Varia
Title Document
Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním středověku : výpověď písemných pramenů | 349–363
Suchý, Marek
PDF
Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave | 365–377
Šimončičová Koóšová, Petra
PDF
Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov | 379–393
Waldmannová, Marcela
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 394–397
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [402]–[403]
PDF