1

Title: Slavica litteraria
Rok: 2014
Ročník: 17
Číslo: 1
Rok vydání
2014
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
K cyrilometodějskému výročí | [3]–4
Štěpánek, Václav
PDF
Články
Title Document
Cyrilometodějské výročí a problémy jeho současné recepce (několik tezí a paradoxů) | [5]–24
Pospíšil, Ivo
PDF
Osudy cyrilometodějské misie v postmodernistických výkladech | [25]–39
Štěpánek, Václav
PDF
Ritus romanus slavonico idiomate : cyrilometodějská tradice v konceptu Josefa Vajse a obnova staroslověnské liturgie v českých zemích na počátku 20. století | [41]–59
Slavický, Tomáš
PDF
Funkce staroslověnštiny a staroslověnská stopa v moderní ruské literatuře jako obecnější problém revitalizace (několik poznámek) | [61]–84
Pospíšil, Ivo
PDF
Kde a kdy začínají dějiny slovanských literatur? | [85]–99
Dorovský, Ivan
PDF
"Krista tedy hlásat v národu svém" : několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století | [101]–113
Zobačová, Andrea
PDF
Slovinci a cyrilometodějská tradice | [115]–124
Hladký, Ladislav
PDF
Cyrilometodějský kult v historické paměti bulharsko-makedonského obrození | [125]–147
Kouba, Miroslav
PDF
Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v česku | [149]–157
Krejčová, Elena
PDF
Zur Herkunft und dem graphischen Charakter der glagolitischen schrift | [159]–162
Večerka, Radoslav
PDF
Materiály
Title Document
"Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu | [163]–173
Dović, Marijan
PDF
Kritika a překlad jako prostor pro meziliterárnosti: Čop, Čelakovský a Prešeren | [175]–185
Juvan, Marko
PDF
Čím žije pamäť a reč literárnej histórie | [187]–199
Žemberová, Viera
PDF
K cyrilometodějskému odkazu naší současné škole | [201]–232
Vašek, Antonín
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
Wł. St. Reymont i czeskie reymontiana (w dziewięćdziesiątą rocznicę otrzymania nagrody nobla przez polskiego pisarza) | [233]–262
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Za Ladislavom Ballekom | [263]–265
Žemberová, Viera
PDF
Recenze
Title Document
Pohledy na českou avantgardu ze strany: "lekce stroje" | [267]–272
Pospíšil, Ivo
PDF
Dějiny a paměť holocaustu na základě analýzy memoárových vzpomínek | 272–274
Páralová Tardy, Markéta
PDF
Dvě souborné publikace: Dějiny slovenské literatury pro děti a mládež a Napříč dějinami české literatury | 274–276
Pospíšil, Ivo
PDF
Kontaktologická studie o vlivném Rusovi a štúrovské souvislosti | 276–283
Pospíšil, Ivo
PDF
Чехов-драматург: издание материалов чеховского симпозиума в Баденвейлере | 284–285
Korobova, Ol'ga
PDF
Jurij Družnikov a ti druzí: nově o literatuře ruské emigrace | 286–289
Pospíšil, Ivo
PDF
O teorii ruské literatury v kontextu | 289–291
Zolina, Polina
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | [295]
PDF