Slavica litteraria 2014, roč. 17, č. 1

Obrázek
Rok
2014
Rok vydání
2014
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Page Title
[3]-4 K cyrilometodějskému výročí Štěpánek, Václav | pdficon
Články
Page Title
[5]-24 Cyrilometodějské výročí a problémy jeho současné recepce (několik tezí a paradoxů) Pospíšil, Ivo | pdficon
[25]-39 Osudy cyrilometodějské misie v postmodernistických výkladech Štěpánek, Václav | pdficon
[41]-59 Ritus romanus slavonico idiomate : cyrilometodějská tradice v konceptu Josefa Vajse a obnova staroslověnské liturgie v českých zemích na počátku 20. století Slavický, Tomáš | pdficon
[61]-84 Funkce staroslověnštiny a staroslověnská stopa v moderní ruské literatuře jako obecnější problém revitalizace (několik poznámek) Pospíšil, Ivo | pdficon
[85]-99 Kde a kdy začínají dějiny slovanských literatur? Dorovský, Ivan | pdficon
[101]-113 "Krista tedy hlásat v národu svém" : několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století Zobačová, Andrea | pdficon
[115]-124 Slovinci a cyrilometodějská tradice Hladký, Ladislav | pdficon
[125]-147 Cyrilometodějský kult v historické paměti bulharsko-makedonského obrození Kouba, Miroslav | pdficon
[149]-157 Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v česku Krejčová, Elena | pdficon
[159]-162 Zur Herkunft und dem graphischen Charakter der glagolitischen schrift Večerka, Radoslav | pdficon
Materiály
Page Title
[163]-173 "Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu Dović, Marijan | pdficon
[175]-185 Kritika a překlad jako prostor pro meziliterárnosti: Čop, Čelakovský a Prešeren Juvan, Marko | pdficon
[187]-199 Čím žije pamäť a reč literárnej histórie Žemberová, Viera | pdficon
[201]-232 K cyrilometodějskému odkazu naší současné škole Vašek, Antonín | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Page Title
[233]-262 Wł. St. Reymont i czeskie reymontiana (w dziewięćdziesiątą rocznicę otrzymania nagrody nobla przez polskiego pisarza) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[263]-265 Za Ladislavom Ballekom Žemberová, Viera | pdficon
Recenze
Page Title
[267]-272 Pohledy na českou avantgardu ze strany: "lekce stroje" Pospíšil, Ivo | pdficon
272-274 Dějiny a paměť holocaustu na základě analýzy memoárových vzpomínek Páralová Tardy, Markéta | pdficon
274-276 Dvě souborné publikace: Dějiny slovenské literatury pro děti a mládež a Napříč dějinami české literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
276-283 Kontaktologická studie o vlivném Rusovi a štúrovské souvislosti Pospíšil, Ivo | pdficon
284-285 Чехов-драматург: издание материалов чеховского симпозиума в Баденвейлере Korobova, Ol'ga | pdficon
286-289 Jurij Družnikov a ti druzí: nově o literatuře ruské emigrace Pospíšil, Ivo | pdficon
289-291 O teorii ruské literatury v kontextu Zolina, Polina | pdficon
Page Title
[295] Instrukce pro přispěvatele | pdficon