Zahraniční situace a vztahy římské říše v období dominátu

Název: Zahraniční situace a vztahy římské říše v období dominátu
Zdrojový dokument: Bednaříková, Jarmila; Melounová, Markéta. Římské císařství II. Dominát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 57-84
Rozsah
57-84
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Hunové a římské impérium -- Gótové a římské impérium (Vizigóti; Ostrogóti) -- Vandalové v západořímské severní Africe, Svébové v Hispánii -- "Barbarské" státy v římské Gallii (Burgundi; Frankové) – Alamani a Římané – Langobardi a římské dědictví – "Barbaři" v diecézi Britanniae -- Východní sousedé římského impéria -- Shrnutí
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence