Klíč k řešení

Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 191-196
Rozsah
191-196
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document