Kolektivní krajina představ na Špilberku: recenze výstavy Krystalíza her Petra Nikla

Název: Kolektivní krajina představ na Špilberku: recenze výstavy Krystalíza her Petra Nikla
Přispěvatel
Linhartová, Nikola (fotograf)
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2014, roč. 4, č. 1-2, s. 79-87
Rozsah
79-87
  • ISSN
    1805-2606
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Od jara do podzimu 2013 byla pro návštěvníky v nově zrekonstruovaných výstavních prostorách hradu Špilberk instalována interaktivní výstava Krystalíza her, která se stala součástí mezinárodního projektu putovních výstav a doprovodných akcí ORBIS PICTUS PLAY. Hlavním tvůrcem tohoto projektu je Petr Nikl, jenž zde spolupracoval s českými i zahraničními umělci. Cílem této recenze je představit a kriticky zhodnotit výstavu jako takovou a zasadit ji do širšího kontextu celého projektu. Jaké je hlavní poslání výstavy a jakými prostředky ho dosahuje? Jakou roli hraje fenomén hry a interakce návštěvníků s díly?
The interactive exhibition called Krystalíza her was installed in newly renovated exhibition rooms of the castle Špilberk from spring to autumn 2013. It became part of the international project of traveling exhibitions and accompanying events ORBIS PICTUS PLAY and was artistically conceived by Petr Nikl, who worked here with Czech and foreign artists. The aim of this review is to present and critically evaluate the exhibition itself and to put it into a broader context of the whole project. What is the main mi s s ion of the exhibition and by what means it achieves? What role does the phenomenon of play and interaction between visitors and artworks?
Reference
[1] BENEŠ, Jiří, 2009. J. A. Komenský. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 10. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.orbis-pictus.com/j--a--komensky-p28.html.

[2] DAVIS, Douglas, 2005. The Museum of the Third Kind [online]. [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: https://files.nyu.edu/alg343/public/Museum%20of%20the%20Third%20Kind.pdf.

[3] HEINICH, Nathalie, 2009. Les Immatériaux Revisited: Innovation in Innovations. Tate [online]. [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/les-immateriaux-revisited-innovation-innovations.

[4] HUIZINGA, Johan, 1971. Homo Ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta.

[5] JIRÁSKOVÁ, Marie, 2014. Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků [online]. [cit. 19. 1. 2014]. Dostupné z: http://cosdat.idu.cz/cs/marie-jiraskova.

[6] JIRKŮ, Irena, 2009. Radana a Jiří Waldovi. Sanquis [online]. [cit. 10. 12. 2013], 2001–2012, roč. 9, č. 65, s. 26. ISSN 1212-6535. Dostupné z: http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art2158.

[7] Knihy k projektu, 2009. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 10. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.orbis-pictus.com/knihy-k-projektu--p189.html.

[8] KOMENSKÝ, Jan Amos, 1970. Labyrint svět a ráj srdce. Praha: Odeon.

[9] Krystalíza her, 2013. Muzeum města Brna, Orbis Pictus Play. Tištěný leták.

[10] LUGHI, Giulio, 2014. Interactive Media in Urban Space. Screencity Lab [online]. [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: http://screencitylab.net/journal/issues/journal-3-special/129-interactive-media-in-urban-space.html.

[11] MRKUS, Pavel, 2012. Colours of Sound. Mrkus [online]. [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: http://mrkus.ixode.org/home.htm.

[12] NIKL, Petr, 2007. Největší radost má člověk, když něco nového vzniká. Artlist [online]. Rozhovor vedla: Markéta Vrabcová. [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/index.php?id=2345.

[13] O projektu ORBIS PICTUS PLAY, 2009. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 10. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.orbis-pictus.com/o-projektu-orbis-pictus-play-p13.html.

[14] PLAY – hra, která nekončí, 2009. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 9. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.orbis-pictus.com/play---hra,-ktera-nekonci-p232.html.

[15] POSPÍŠIL, Radek, 2009. Pedagogické principy. Úvod do pedagogiky [online]. [cit. 10. 12. 2013]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/uvod_ped/web/principy.html.

[16] ŘEZANINOVÁ, Lucie, 2013. Umění nových médií v galerijním prostoru [pdf]. Bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií. Vedoucí práce: Zuzana Kobíková [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/382757/ff_b/.

[17] ŘÍHOVÁ, Hana, 2012. Multimediální hry jako tvůrčí princip Petra Nikla. Ústav pro českou literaturu AV ČR [online]. [cit. 9. 12. 2013]. Dostupné z: www.ucl.cas.cz/slk/data/2011/sbornik/16.pdf .

[18] TEIGE, Karel, 1972. Manifest poetismu. In Avantgarda známá a neznámá. Svazek 2, Vrchol a krize poetismu. 1925–1928. Praha: Svoboda.

[19] WALDA, Jiří – WALDOVÁ, Radana, 2009. Slovo autorů projektu. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 10. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.pampaedia.cz/cs/pages/autori/autorprcs.html.

[20] Zoetrope, 2003. Latent Dirichlet allocation [online]. [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Zoetrope.html.