K aktuálnym kontextom sémantickej synonymizácie termínov v kresťanskej dráme

Zdrojový dokument: Vargová, Mariana. Aktuální slovakistika. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Jiné). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 193-196
Rozsah
193-196
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document