Literární historiografie a česko-slovenské vztahy

Název: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy
Variantní název:
  • Literární historiografie a česko-slovenské vztahy : týmová monografie
Přispěvatel
Pospíšil, Ivo (editor)
Zelenková, Anna (editor)
Vydání
V Tribunu EU vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Tribun EU
Rok vydání
2011
Rozsah
240 s.
Edice
  • Brněnské texty k slovakistice; 14
ISBN
978-80-7399-769-4
Jazyk
česky
slovensky
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
Poznámky ke staročeskému odkazu Jana Vilikovského | 3–11
Soleiman pour Hashemi, Michaela
PDF
Chapter number Title Custom text
Několik poznámek k pojetí literatury u Čechů a Slováků mezi romantismem a realismem | 13–22
Voisine-Jechová, Hana
PDF
Chapter number Title Custom text
Kontinuá slovenských a českých vzťahov | 23–29
Žemberová, Viera
PDF
Chapter number Title Custom text
Na margo problematiky literárnej historiografie v českej a slovenskej reflexii | 31–37
Eliáš, Anton
PDF
Chapter number Title Custom text
Biografický román Zdeňka Pluhaře | 39–44
Všetička, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Československá táborová a väzenská próza | 45–51
Kúchová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Germanizmy v maďarsko-česko-slovenských súvislostiach | 53–61
Tóth, Sándor
PDF
Chapter number Title Custom text
Pražská Všeslovanská výstava v slovenskom "osvietenom" cestopise : (Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách) | 63–70
Mikulová, Marcela
PDF
Chapter number Title Custom text
Slovenská cesta Ivana Sekaniny v srpnu 1938 ve světle soukromé korespondence | 71–79
Pokorný, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Česko-slovenské vzťahy v literárnohistorickom diele Jaroslava Vlčka | 81–91
Vojtech, Miloslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Poprvé jsem slovensky četl, když mi bylo asi 8 let : Karel Čapek a Slovensko v zrcadle korespondence | 93–105
Janiec-Nyitrai, Agnieszka
PDF
Chapter number Title Custom text
Pražské a české motívy v latinskej humanistickej poézii | 107–115
Kákošová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Dušan Makovický a L. N. Tolstoj : (ke stému výročí úmrtí L. N. Tolstého) | 117–124
Kšicová, Danuše
PDF
Chapter number Title Custom text
Česko-slovenské vzťahy v zrkadle Štúrovej korešpondencie | 125–136
Vargová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Společný prostor v sémiotickém bokorysu | 137–143
Doubravová, Jarmila
PDF
Chapter number Title Custom text
Ars nova. Eruditea & honestae recreationis in duas partes divisa – baroková poetika epigramu | 145–151
Konečný, Miloslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Dobový problém humanistickej univerzálnosti v tvorbe Jakuba Jakobea | 153–161
Keruľová, Marta
PDF
Chapter number Title Custom text
Apokalypsa podľa T. S. Eliota (Kolář, Holan, Štrpka, Buzássy) | 163–170
Kucbelová, Katarína
PDF
Chapter number Title Custom text
Česko-slovenská habilitácia Flory Kleinschnitzovej v kontexte pražskej univerzitnej slovakistiky : (príspevok k dejinám česko-slovenských literárnych vzťahov v medzivojnovom období) | 171–181
Zelenková, Anna
PDF
Chapter number Title Custom text
Sondy do slovenské literárněteoretické slovníkové produkce | 183–188
Pavera, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
"… i já jsem proti rozdvojení literatury, ale..." : česko-slovenské otázky v korešpondencii P.J. Šafárika (do roku 1833) | 189–196
Káša, Peter
PDF
Chapter number Title Custom text
"Vznešenost řeči české neb vůbec slovenské" (Jan Hrdlička) : úvahy o jednom z celokrajinských jazykov v Uhorsku | 197–203
Käfer, István
PDF
Chapter number Title Custom text
Súvislosti českej a slovenskej kancionálovej tvorby v 17. storočí : (malé zamyslenie sa nad poslaním a zmyslom duchovnej piesne) | 205–210
Lauková, Silvia
PDF
Chapter number Title Custom text
Šlonzáci, Vasrpoláci, Laši, Gorali, Moravci, Prajzáci a lidé Ponašymu | 211–227
Holub, Zbyněk
PDF
Chapter number Title Custom text
Paměti jako pramen autenticity: Z ďalekých ciest Alexandra Macha | 229–237
Pospíšil, Ivo
PDF