ProInflow 2011, roč. 3, č. 2

Obrázek
Název čísla
Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu
Centralized services, or Union catalogues anew
Rok
2011
Rok vydání
2011
ISSN
1804-2406
Poznámka
  • Editor čísla: Martin Lhoták
Minisloupek – Mini-columns
Page Title
Minisloupek k problematice PSI v ČR Rada, Michal | pdficon
Editorial
Page Title
2-3 Editorial Lhoták, Martin | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Page Title
4-22 Discovery and management of scholarly materials Sadah, Tamar | pdficon
23-39 Xerxes - platforma pro integraci heterogenních informačních zdrojů Fabián, Ondřej; Budínský, Lukáš | pdficon
40-50 Moving libraries to a Web scale Goldner, Matthew R. | pdficon
51-68 Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách Beitlová, Michaela | pdficon
69-81 Finnish National Library public interface Rouvari, Ari; Vakkari, Mikael | pdficon
82-97 How to offer more to users Andrejčíková, Nadežda; Lenhart, Zdeněk; Podolníková, Jarmila; Šubová, Jana | pdficon
98-106 Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR Pekárek, Aleš | pdficon
Recenze knihy – Book review
Page Title
108-109 Informace: biografie jedné myšlenky Malečková, Dita | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Page Title
110-120 Central register of theses and disserations in Slovakia and document originality verification as a centrally provided service Noge, Juraj | pdficon
121-132 Libraries in transition: from book collections & union catalogues to Open Access & digital repositories Clobridge, Abby | pdficon
133-137 The idea of universally accessible library: its epistemiological assumptions and ethical basis : a need for a philosophical research Stodola, Jiří | pdficon
138-149 Do we need to change? Do we want to change? : the future of bibliographic information systems Žumer, Maja | pdficon
Medailonek významné osobnosti – Profile of a notable person
Page Title
[150]-[154] Jarmila Burgetová Vích, Šimon | pdficon