2

Title: ProInflow
Rok: 2011
Ročník: 3
Číslo: 2
Název čísla
Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu
Centralized services, or Union catalogues anew
Rok vydání
2011
ISSN
1804-2406
Poznámka
  • Editor čísla: Martin Lhoták
Minisloupek – Mini-columns
Title Document
Minisloupek k problematice PSI v ČRRada, Michal PDF
Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Lhoták, Martin
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Discovery and management of scholarly materials | 4–22
Sadah, Tamar
PDF
Xerxes - platforma pro integraci heterogenních informačních zdrojů | 23–39
Fabián, Ondřej; Budínský, Lukáš
PDF
Moving libraries to a Web scale | 40–50
Goldner, Matthew R.
PDF
Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách | 51–68
Beitlová, Michaela
PDF
Finnish National Library public interface | 69–81
Rouvari, Ari; Vakkari, Mikael
PDF
How to offer more to users | 82–97
Andrejčíková, Nadežda; Lenhart, Zdeněk; Podolníková, Jarmila; Šubová, Jana
PDF
Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR | 98–106
Pekárek, Aleš
PDF
Recenze knihy – Book review
Title Document
Informace: biografie jedné myšlenky | 108–109
Malečková, Dita
PDF
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Title Document
Central register of theses and disserations in Slovakia and document originality verification as a centrally provided service | 110–120
Noge, Juraj
PDF
Libraries in transition: from book collections & union catalogues to Open Access & digital repositories | 121–132
Clobridge, Abby
PDF
The idea of universally accessible library: its epistemiological assumptions and ethical basis : a need for a philosophical research | 133–137
Stodola, Jiří
PDF
Do we need to change? Do we want to change? : the future of bibliographic information systems | 138–149
Žumer, Maja
PDF
Medailonek významné osobnosti – Profile of a notable person
Title Document
Jarmila Burgetová | [150]–[154]
Vích, Šimon
PDF