[Nguyễn, Văn Khang. Từ ngoại lai trong tiếng Viẹ̑t]

Název: [Nguyễn, Văn Khang. Từ ngoại lai trong tiếng Viẹ̑t]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2015, roč. 63, č. 1, s. 104-106
Rozsah
104-106
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Nguyễn, Văn Khang. Từ ngoại lai trong tiếng Viẹ̑t. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuǎ́t bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013, 532 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Lê Ðình Khẩn. 2010. Từ vựng gôc hán trong tiê´ng Viẹ̑t. Ðà Nẵng: Nhà xuât bản Ðà Nẵng.

[2] Nguyễ n Ðức Dân. 1999. Vê âm và chính tả các từ tiê´ng Viẹ̑t gôc Pháp (Sur la phonétique et l'orthographe des mots Vietnamiens d'origine française). In: Giao lưu văn hóa & ngôn ngữ Viẹ̑t-Pháp. T.P. Hô Chí Minh: Nhà xuât bản Thàn Phô Hô Chí Minh, p. 42–48.

[3] Nguyȇ̃n Văn Khang. 2007. Từ ngoại lai trong tiê´ng Viẹ̑t. Hà Nội: Nhà xuǎt bản giáo dục.