Sondy do slovenské literárněteoretické slovníkové produkce

Název: Sondy do slovenské literárněteoretické slovníkové produkce
Autor: Pavera, Libor
Zdrojový dokument: Pavera, Libor. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Pospíšil, Ivo (editor); Zelenková, Anna (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, pp. 183-188
Rozsah
183-188
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Autor se snaží stručně probrat slovníky literárních termínů, které vznikly v posledních dvaceti letech ve slovenském prostředí. Zabývá se rovněž stavem, jaký existoval před rokem 1989, kdy se nemluvilo o dvou, ale o jedné literárněvědné soustavě. Probírá jednotlivé slovníky a ukazuje jejich klady i omezení. Vysoko oceňuje slovník T. Žilky (Vademecum poetiky) a Slovník literárnej teórie Petera Valčeka. V Nitře vzniklý Tezaurus estetických výrazových kategorií chápe spíše jako metodologicky vyhraněnou svébytnou poetiku literárního díla konce 20. století.
The author briefly examines dictionaries of literary terms which have appeared over the last twenty years in the Slovak environment. The situation that existed before 1989 is also dealt with, when only one rather than two frameworks of literary science were talked about. Various dictionaries along with their advantages and limitations are discussed. Highly valued is the dictionary by T. Žilka (Vademecum poetics) and the Dictionary of Literary Theory by Peter Valček. The thesaurus of aesthetic expression categories which appeared in Nitra is understood by the author from a methodological point of view as peculiar to poetics of literary works of the late 20th century.