Rasiyan-u qumq-a = Nádobka nektaru : anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století : faksimile rukopisu, transkripce a překlad

Obrázek
Autor: Srba, Ondřej
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2015
Rozsah
273 stran
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 429
ISBN
978-80-210-8010-2
Jazyk
česky
mongolsky
Poznámka
  • Publikace byla připravena za  finančního přispění Děkanského grantu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2012 MUNI/21/SRB/2012 (Sepsání Dějin Mongolska pro Nakladatelství Lidové noviny a příklady vzácných mongolských rukopisů) a v rámci grantu Grantové agentury České republiky GA15-12215S (Altajská hypotéza - argumenty, protiargumenty a jejich precizace).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Ondřej Srba
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
6-8 Předmluva | pdf icon Srba, Ondřej
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-47 1. | Úvod | pdf icon Srba, Ondřej
hidden-section Překlad
Page Chapter number Title
48-169 2. | Překlad | pdf icon Srba, Ondřej
hidden-section Transkripce rukopisu
Page Chapter number Title
170-191 3. | Transkripce rukopisu | pdf icon Srba, Ondřej
hidden-section Rejstříky
Page Chapter number Title
192-229 4. | Rejstříky | pdf icon Srba, Ondřej
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
230-239 5. | Bibliografie | pdf icon Srba, Ondřej
hidden-section Resumé
Page Chapter number Title
240-241 Resumé | pdf icon Srba, Ondřej
hidden-section Faksimile rukopisu
Page Chapter number Title
242-273 Faksimile rukopisu | pdf icon Srba, Ondřej