1

Title: Porta Balkanica
Rok: 2015
Ročník: 7
Číslo: 1
Rok vydání
2015
ISSN
1804-2449
Ústav FF MU
hidden section [Editorial]
Title Document
[Editorial]Surovčák, Martin PDF
Historie
Title Document
Italští Arbrešové : krátký nástin jejich historie a současného postavení | [4]–16
Vinš, Přemysl
PDF
Útok na Zadar počas IV. križiackej výpravy | [17]–26
Bučko, Peter
PDF
Časopisy Československo-jihoslovanské ligy : sonda do pramenů k dějinám meziválečných československo-jugoslávských styků | [47]–62
Kolářová, Kateřina
PDF
Etnologie
Title Document
Slavnosti a lidová víra v Makedonii | [27]–38
Machová, Barbora
PDF
Literární věda
Title Document
Partyzánské příběhy : Schmittovská úvaha nad jednou knížkou pro mládež | [39]–46
Žaba, Jakub
PDF
Překlad
Title Document
Ylljet Aliçka: Příběh lásky | [63]–66
Aliçka, Ylljet
PDF
Slovinský literární večer s Branem Senegačnikem | [67]–72
Kosi, Mateja; Senegačnik, Brane
PDF
Recenze
Title Document
Pastevectví v umění/jako umění, pastevectví v životě/jako život : o vydání Pasteveckého almanachu (2012) | [73]–80
Fatková, Gabriela
PDF
Rozhovor
Title Document
Rozhovor: Ladislav Hladký | [81]–86
Redakce časopisu Porta Balkanica; Hladký, Ladislav
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | 87
PDF
Title Document
Instructions for authors | 88
PDF