Mezinárodní konference Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego : (Языки и литературы восточных славян в аспекте исторического развития)