Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku

Název: Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku
Variantní název:
  • Castle in Hrádníky near Zářecká Lhota in the Choceň District
  • Eine Burg in Hrádníky bei Zářecká Lhota in der region Choceň
Autor: Vích, David
Přispěvatel
Urbanová, Kristýna (ilustrátor)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 133-166
Rozsah
133-166
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na ostrožně v areálu pravěkého hradiště v poloze Hrádníky (k. ú. Zářecká Lhota, Pardubický kraj) vznikl na konci 13. či počátkem 14. století hrad postavený za použití dřeva, kamene a hlíny. Hrad existoval relativně krátkou dobu a zanikl náhlým požárem. Vedle movitých nálezů pro hradní prostředí obvyklých (výstroj koně a jezdce, stavební kování, militaria, zemědělské náčiní, předměty osobní potřeby) se zde setkáváme i s artefakty méně obvyklými, jako zlomek ramene skládacích vážek či slitkové stříbro. V hradním prostředí zcela unikátním nálezem je torzo ostatkového kříže.
A castle of wood, stone and earth was built in the late 13th century or in the early 14th century on a promontory in the area of a prehistoric hillfort at Hrádníky (Zářecká Lhota cadastral zone, Pardubice Region). The castle only existed briefly and was destroyed by a sudden fire. Apart from finds typical of the castle milieu (gear for horses and riders, building fittings, militaria, agricultural tools, personal items), the research yielded less usual artefacts such as a fragment of the shoulder of a set of foldable scales and cast silver. The find of a part of a reliquary cross is unique in the castle environment.
Note
Příspěvek byl vypracován v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) č. DG16P02R031 (Moravské křižovatky).
Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des Programms der angewandten Forschung und Entwicklung von nationaler und kultureller Identität ausgearbeitet (NAKI II) N. DG16P02R031 (Mährische Kreuzungen).