3

Title: Studia paedagogica
Rok: 2016
Ročník: 21
Číslo: 3
Rok vydání
2016
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–7
Šalamounová, Zuzana
PDF
Stati – Studies
Title Document
Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze: longitudinální studie rizikového žáka | [9]–39
Dvořák, Dominik; Vyhnálek, Jan; Starý, Karel
PDF
Centralizovat, nebo rozvolnit? : analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera | [41]–61
Kašparová, Irena; Láníková, Marie
PDF
Redukcionistické chápání multikulturní výchovy na českých školách | [63]–79
Preissová Krejčí, Andrea; Cichá, Martina; Maláčová, Jana
PDF
Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů | [81]–106
Sucháček, Petr
PDF
Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení | [107]–129
Římánková, Anna; Sedláček, Martin
PDF
Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků | [131]–159
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal; Knotová, Dana
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Být etnografem znamená snažit se porozumět tomu, co se děje: rozhovor s Adamem Lefsteinem | [159]–165
Lefstein, Adam; Šeďová, Klára; Švaříček, Roman
PDF
Studentské práce – Emerging researchers
Title Document
Neklape nám to: učitelé a rodiče žáků prvního stupně základních škol a jejich problémové vztahy | [167]–182
Pulišová, Krystýna
PDF
Recenze – Review
Title Document
Moc a studenti učitelství – jak funguje toto spojení? | [183]–189
Sucháček, Petr
PDF
Title Document
Call for proposals : ICET 61st World Assembly 2017, 28-30 June 2017 | [191]–[194]
PDF