[Chrissou, Marios. Phraseologie in Deutsch als Fremdsprache: linguistische Grundlagen und didaktische Umsetzung eines korpusbasierten Ansatzes]

Název: [Chrissou, Marios. Phraseologie in Deutsch als Fremdsprache: linguistische Grundlagen und didaktische Umsetzung eines korpusbasierten Ansatzes]
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2016, roč. 30, č. 2, s. 214-216
Rozsah
214-216
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Chrissou, Marios. Phraseologie in Deutsch als Fremdsprache: linguistische Grundlagen und didaktische Umsetzung eines korpusbasierten Ansatzes. Hamburg: Kovač, 2012. 183 S. ISBN 978-3-8300-6614-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.