Nález barokního kordu z Habřiny na Jaroměřsku ve východních Čechách

Název: Nález barokního kordu z Habřiny na Jaroměřsku ve východních Čechách
Variantní název
The find of a Baroque rapier from Habřina in the Jaroměř Region, Eastern Bohemia
Der Fund des Barockdegens aus Habřina in der ostböhmischen Region Jaroměř
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 279-295
Rozsah
279-295
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V roce 1922 byl na katastru obce Habřina v korytě říčky Hustířanky nalezen archeologický materiál, který sestával ze dvou koňských podkov, údajného torza přilby, kordu a blíže nespecifikovaného kosterního materiálu. Z těchto předmětů se dodnes podařilo jednoznačně identifikovat pouze krásně a takřka kompletně dochovaný kord se značkami na čepeli v podobě říšského jablka a tzv. pasovského vlka. Zbraň lze celkem jednoznačně datovat do přelomu 16. a 17., respektive prvních decennií 17. století. Nález tak lze hypoteticky spojit s pohnutými událostmi třicetileté války, které danou oblast zasáhly zejména ve 40. letech 17. století.
Archaeological material consisting of two horseshoes, a presumed fragment of a helmet, a rapier and unspecified skeletal remains was unearthed in the bed of the Hustířanka stream, in the cadastral zone of the Habřina village, in 1922. Of these items, only the beautifully and almost completely preserved rapier was reliably identified. The blade bears marks in the form of the imperial orb and the "Passau wolf". The weapon can be positively dated to the late 16th – early 17th century, or to the first decades of the 17th century. The find is hypothetically linked to the events of the Thirty Years' War that hit the region particularly hard in the 1640s.
Jazyk shrnutí
Note
  • Text studie vznikl v rámci Programu výzkumné činnosti Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., na léta 2012–2017.
  • Der Text der vorliegenden Studie entstand im Rahmen des Programms Forschungstätigkeiten des Archäologischen Institus der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v. v. i., für die Jahre 2012–2017.
Reference
[1] LC: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim I/1 1354–1362 (Ed. Franciscus Antonius Tingl). Pragae 1867.

[2] BAUMANN, W., 2010: Historische Waffen und Rüstungen. Sammlung Hermann Baumann. Katalog zur Waffensammlung der Stiftung Baumann in den Räumen des Reichsstadtmuseums in Rothenburg o. d. Tauber. Rothenburg.

[3] BLÁHA, R.–KALFERST, J.–SIGL, J., 2004: Přírůstky archeologické sbírky hradeckého muzea v letech 2000–2003 – Acquisitions of the archaeological collections of the Hradec-Králové museum in 2000–2003, ZMHK 30 – Supplementum, 3–142.

[4] BLÁHA, R.–KALFERST, J.–SIGL, J., 2005: Přírůstky archeologické sbírky hradeckého muzea v roce 2004 – Recent accessions of the Archaeological collections of the Hradec-Králové Museum in 2004, ZMHK 31, 3–18.

[5] BLAIR, C., 1962: European & American Arms c. 1100–1850. New York.

[6] BOCCIA, L. G., 1989: L'Oploteca nel Museo Nazionale di Ravenna. Tre secoli di armi antiche. Ravenna.

[7] BOCCIA, L. G.–GODOY, J. A., 1986: Armi europee dal medioevo all' età moderna II. Armid el vicino e medio oriente. In: Museo Poldi Pezzoli. Armeria II (Slavich, P., ed.), 423–859. Milano.

[8] BOEHEIM, W., 1889: Führer durch die Waffen-Sammlung. Wien.

[9] BOEHEIM, W., 1894: Album hervorragender Gegenstände aus der Waffensammlung des allerhöchsten Kaiserhauses. Wien.

[10] DIENER-SCHÖNBERG, A., 1912: Die Waffen der Wartburg. Berlin.

[11] DUFTY, A. R., 1974: European Swords and Daggers in the Tower of London. London.

[12] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[13] DÜRIEGL, G., ed., 1986: Wehrhafte Stadt. Das Wiener Bürgerliche Zeughaus im 15. und 16. Jahrhundert. Wien.

[14] DÜRIEGL, G.–MIKULA, R.–SOSTEK, M., edd., 1977: Das Wiener Bürgerliche Zeughaus. Rüstungen und Waffen aus fünf Jahrhunderten. Wien.

[15] EHRENTHAL von, M., 1897: Führer durch das Königliche Historische Museum zu Dresden. Dresden.

[16] FFOULKES, CH. J., 1916: Inventory and Survey of the Armouries of the Tower of London. Volume II: Offensive Arms. London.

[17] FISCHER, T., 1936: Jagdkammer des Reichsgrafen Ritter von Kaunitz. II. Teil. Gotischer Feldharnisch, Rüstungen, Schwerter, Fahnen, Standarten, Pulverwaffen und Diverses aus hocharistokratischem Besitz. Luzern.

[18] FORRER, R., 1905: Die Schwerter und Schwertknäufe der Sammlung Carl von Schwerzenbach – Bregenz. Mit einer Geschichte von Schwert und Dolch. Leipzig.

[19] GŁOSEK, M., 1973: Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[20] GŁOSEK, M., 1984: Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w. Warszawa.

[21] HAENEL, E., 1923: Kostbare Waffen aus der Dresdner Rüstkammer. Leipzig.

[22] HAYWARD, J., 1980: L'armeria del Castello di Monselice. Venezia.

[23] HERMANN, F. a kol., 2002: Hermann, F.–Hermann, W.–Rief, T.–Wagner, E. L., Hermann Historica München. 42. Auktion. München.

[24] HERMANN, F. a kol., 2007: Hermann Historica München. 52. Auktion. Alte Waffen, Antiken, Jagdliche, Varia. München.

[25] HERMANN, F. a kol., 2013: Hermann Historica München. 67. Auktion. Antiken, Alte Waffen, Jagdliches und Kunsthandwerk. München.

[26] HERMANN, W.–WAGNER, E. L.–CZERNY, P., 1988: Hermann Historica OHG München. 19. Auktion. Alte Waffen, Order und Ehrenzeichen, Militaria, geschichtliche Objekte. München.

[27] HILBERT, K., 1998: Blankwaffen aus drei Jahrhunderten. Berlin.

[28] HOFMAN, M., 2007: Ke strategii a organizaci povstání na trčkovských panstvích roku 1628, Orlické hory a Podorlicko 14, 285–298.

[29] HORYNA, V., ed., 1968: Vlastivěda Královéhradecka. Kulturní a hospodářský snímek okresu. Hradec Králové.

[30] HUTHER, H., 2007: Die Passauer Wolfsklingen. Legende und Wirklichkeit. Passau.

[31] JANÁČEK, J., 1961: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století. Praha.

[32] JEŽEK, M., 2007: Jaroměřsko v raném středověku – The Jaroměř region in the Early Middle Ages, AR LIX, 523–570.

[33] KALFERST, J., 1993: Zjišťovací výzkum na hradě Rotemberku, k. ú. Habřina, ZMHK 19, 100–106.

[34] KALMÁR, J., 1971: Régi magyar fegyverek. Budapest.

[35] KNNAP, A., 1887: Paměti královského věnného města Jaroměře nad Labem. Jaroměř.

[36] KOČAN, V.–GRONSKÝ, R., 2014: Zbrojnice na Státním zámku Lysice. Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Brno.

[37] KONZE, M.–SAMARITER, R., 2014: Der Stralsunder Laufgraben von 1628 – verschüttete Söldner und Waffen in situ. Festungsbau im Süden der Hansestadt (Quartier Frankenhof) im Spiegel archäologischer Befunde und historischer Quellen. In: Schlachtfeld und Massengrab. Spektren interdisziplinärer Auswertung von Orten der Gewalt. Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 15 (Eickhoff, S.–Schopper, F., edd.), 145–168. Wünsdorf.

[38] KOSAŘ, M., 2015: Hrady na Trotince a Hustířance. The Castles on Trotinka and Hustířanka, Východočeské listy historické 34, 5–14.

[39] KRENN, P., 1997: Schwert und Spiess. Ried im Innkreis.

[40] KŘÍŽEK, P.–ŘEZNÍK, M., 1992: Hrady, zámky a tvrze na Královéhradecku. Historický průvodce. Hradec Králové.

[41] LUGOSI, J.–TEMESVÁRY, F., 1988: Kardok. Budapest.

[42] MANN, J., 1962: European Arms and Armour II. Arms. Wallace Collection Catalogues. London.

[43] MAREK, L., 2006: Szesnastowieczny miecz ze Środy Śląskiej, Silesia Antiqua 43, 145–155.

[44] MAREK, L., 2008: Broń biała na Śląsku. XIV–XVI wiek. Wrocław.

[45] MATOUŠ, V., 2001: Velká selská rebelie na Opočenském panství roku 1628, Orlické hory a Podorlicko 11, 160–165.

[46] MATOUŠEK, V., 2011: Terénní studium bojišť třicetileté války na území České republiky. In: Bitva u Rakovníka 1620 (Blažková, K., ed.), 72–80. Rakovník – Chrášťany.

[47] MATOUŠEK, V., 2011a: Zpráva o 1. sezoně systematického archeologického výzkumu bojiště z roku 1621 u Rozvadova, Sborník Muzea Českého lesa v Tachově 32/11, 3–13.

[48] MEIJER jr., D. C., 2013: The Amsterdam Civic Guard Portraits within and outside the New Rijksmuseum, Pt. I, Journal of Historians of Netherlandish Art 5:1, 1–26.

[49] MERTLÍKOVÁ, O.–ČÍŽEK, J., 2004: Důsledky válečných událostí na vývoj Jaroměře v období třicetileté války. In: Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 4.–5. května 2004 (Kilián, J., ed.), 101–110. Mělník.

[50] MEYER, S., 1935: Znaki "wilka" na głowniach, Broń i barwa II, 241–242.

[51] MICHALAK, A.–WAWRZYNIAK, P., 2009: Między bronią a narzędziem, czyli w co przekuto miecz ze Świebodzina?, Acta Militaria Mediaevalia V, 197–212.

[52] MIKULKA, J., 1994: Dějiny Hradce Králové II/2. Hradec Králové.

[53] MÜLLER, H.–KÖLLING, H., 1984: Europäische Hieb- und Stichwaffen aus der Sammlung des Museums für Deutsche Geschichte. Berlin.

[54] NICKEL, H., 1974: Ullstein Waffenbuch. Eine kulturhistorische Waffenkunde mit Markenverzeichnis. Berlin – Frankfurt am Main – Wien.

[55] NORDSTRÖM, L., 1984: White Arms of the Royal Armoury. Stockholm.

[56] NORMAN, A. V. B., 1980: The Rapier and Small-Sword, 1460–1820. London – Melbourne – New York.

[57] NORTH, A., 1993: From rapier to smallsword. In: Swords and hilt weapons (Cope, A., ed.), 58–71. London.

[58] OAKESHOTT, E., 2000: European Weapons and Armour from the Renaissance to the Industrial Revolution. Woodbridge.

[59] REBITSCH, R., 2013: Matyáš Gallas (1588–1647). Císařský generál a Valdštejnův "dědic". Praha.

[60] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl II. Hradecko. Praha.

[61] SEDLÁČEK, A., 1909: Místopisný slovník historický Království českého. Praha.

[62] SEITZ, H., 1965: Blankwaffen I. Geschichte und Typenentwicklung im europäischen Kulturbereich. Von der prähistorischen Zeit bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Braunschweig.

[63] SCHMID, W. M., 1905: Passauer Waffenwesen. I. Klingenindustrie, Zeitschrift für historische Waffenkunde III, 312–316.

[64] SCHMID, W. M., 1920: Passauer Waffenwesen. III. Klingenbeschau und -marken, Zeitschrift für historische Waffenkunde VIII, 317–342.

[65] SIGL, J., 1979: Zjišťovací výzkum na středověkém hrádku v poloze "Vražba" u Habřiny, okr. Hradec Králové, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 6, 27–33.

[66] SOLAŘ, J. N., 1870: Dějepis Hradce Králové nad Labem a biskupství hradeckého. Praha.

[67] SOMMER, F., 1925: Der Klingenhandel der Solinger Handwerksbrüder im 15., 16. und 17. Jahrhundert, Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde X, Neue Folge 1, 13–25.

[68] STERNECK, T., 2003: Moravská zemská zbrojnice v Brně na přelomu 16. a 17. století, BMD 17, 273–309.

[69] STÖCKLEIN, H., 1911: Münchener Klingenschmiede, Zeitschrift für historische Waffenkunde V, 286–291.

[70] STÖCKLEIN, H., 1920: Münchener Klingenschmiede, Zeitschrift für historische Waffenkunde VIII, 198–205, 370–385.

[71] SVOBODA, L.–ÚLOVEC, J., et al., 1998: Encyklopedie českých tvrzí I. (A–J). Praha.

[72] SZENDREI, J., 1896: Ungarische kriegsgeschichtliche Denkmäler in der Millenniums-Landes-Ausstellung. Budapest.

[73] ŠÁMAL, Z., 2011: Archeologové na bojišti. Několik poznámek k detektorovému průzkumu rakovnického bojiště z roku 1620. In: Bitva u Rakovníka 1620 (Blažková, K., ed.), 50–59. Rakovník – Chrášťany.

[74] WEGELI, R., 1905: Katalog der Waffen-Sammlung im Zeughause zu Solothurn. Solothurn.

[75] WEGELI, R., 1929: Inventar der Waffensammlung des Bernischen Historischen Museums in Bern II. Schwerter und Dolche. Bern.

[76] WEYERSBERG, A., 1925: Die in den privilegierten Handwerken der Solinger Klingenindustrie vertretenen Familiennames, Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde X, Neue Folge 1, 224–225.

[77] WEYERSBERG, A., 1926: Solinger Schwertschmiede des 16. und 17. Jahrhunderts und ihre Erzeugnisse. Solingen.

[78] WEYERSBERG, A., 1939: Der Wolf als Klingenzeichen und im Klingenhandel, Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde XV, Neue Folge 6, 42–44.

[79] WINTER, Z., 1925: Z městských živností. Praha.

[80] ŽÁKOVSKÝ, P., 2008: Značené vrcholně a pozdně středověké dlouhé meče ze sbírek Městského muzea v Broumově – Gekennzeichnete Langschwerter des Hoch- und Spätmittelalters aus den Sammlungen des Städtischen Museums in Broumov, AH 33, 471–490.

[81] ŽÁKOVSKÝ, P., 2011: Středověké a raně novověké chladné zbraně ze sbírek Městského muzea v Moravském Krumlově – Mittelalterliche und frühneuzeitliche kalte Waffen aus den Sammlungen des Stadtmuseums Moravský Krumlov (Mährisch Kromau). In: Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana II/2010 (Měřínský, Z., ed.), 127–188. Brno.

[82] СВЕШНІКОВ, І. К., 1992: Битва під Берестечком. Львів.