Kronika Slovanů a dejiny Slovanov

Název: Kronika Slovanů a dejiny Slovanov
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 1, s. 65-71
Rozsah
65-71
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Helmold [Helmond z Bosau]. Kronika Slovanů. Přeložil Jan Zdichynec; k vydání připravila a redigovala Magdalena Moravová. Vyd. v tomto překladu 1. Praha: Argo, 2012. 298 s. Memoria medii aevi; sv. 17. ISBN 978-80-257-0786-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ADAM VON BREMEN: Činy biskupů hamburského kostela: velká kronika evropského Severu. Překlad Libuše Hrabová a Jana Engelbrechtová. Praha: Argo, 2009. Memoria medii aevi; sv. 6. ISBN 978-80-257-0167-6.

[2] HELMOLD Z BOSAU: Kronika Slovanů (Chronica Slavorum). Překlad Jan Zdichynec. Editor Magdalena Moravová. Praha: Argo, 2012. Memoria medii aevi; sv. 17. ISBN 978-80-257-0786-9.

[3] HELMOLD Z BOSAU: Helmolda, kněze buzovského, Slovanská kronika. Překlad Karel Vrátný. První vydání. Praha: Vyšehrad, 1947.

[4] HODROVÁ, D.: Hledání románu: Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha: Československý spisovatel, 1989.

[5] HRABOVÁ, L.: Stopy zapomenutého lidu: obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii. České Budějovice: Veduta, 2006. IMXI – Světové dějiny; sv. 1. ISBN 80-86829-18-9.

[6] PAVERA, L., VŠETIČKA, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-124-1.

[7] POSPÍŠIL, I.: Ruská románová kronika: příspěvek k historii a teorii žánru. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1983. Spisy filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně; č. 244.

[8] URBAŃCZYK, P. (ed.): "Neslované" o počátcích Slovanů. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1945-3.