Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437)

Obrázek
Variantní název
The deeds of pledge of Sigismund of Luxembourg for the church estates (1420–1437)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2016
Rozsah
302 stran
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 457
ISBN
978-80-210-8459-9
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6384854
Anotace
  • Ve své monografii autor analyzuje zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky jako nástroj jeho finanční politiky v českém království. Nejdříve představuje dostupné prameny a dosavadní historická literatura na téma zástav církevních statků a jejich sekularizace. Hlavní část knihy tvoří rozbor Zikmundových zástavních listin na církevní statky v chronologickém sledu. Tento rozbor je doplněn sondou do poměrů chotěšovského a zbraslavského kláštera. Důležitou součástí publikace je také katalog s více než 400 zástavními listinami a podobnými akty, které jsou důležité pro pochopení mechanismu zástav na církevní statky, stejně jako edice vybraných listin a pramenů.
  • In his monograph the author analyses the deeds of pledge of Sigismund of Luxembourg for the church estates as a tool of his financial policy in the Bohemian Kingdom. At first he introduces the available sources and also the up-to-date historical literature to the topic of the pledging of church estates and secularization. The main part of the book is the analysis of Sigismund´s deeds of pledge for the church estates in a chronological order. The next chapter contains two case studies about the pledging of the estates of Chotěšov and Zbraslav monasteries. The significant part is the catalogue with over 400 deeds of pledge and similar acts that are important for understanding the mechanism of the pledges of the church estates. At the end the edition of selected charters and sources follows.
Poznámka
  • Monografie vznikla v rámci projektu Zikmundova strana v husitských Čechách GA ČR č. 15-14758S.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section [Poděkování]
Page Chapter number Title
5-6 [Poděkování] | pdf icon Bárta, Stanislav
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
11-14 I. | Úvod | pdf icon Bárta, Stanislav
hidden-section Prameny a literatura
Page Chapter number Title
15-33 II. | Prameny a literatura | pdf icon Bárta, Stanislav
Page Chapter number Title
34-92 III. | Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) | pdf icon Bárta, Stanislav
Page Chapter number Title
93-132 IV. | Zikmundovy zástavní listiny na statky vybraných klášterů | pdf icon Bárta, Stanislav
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
133-138 V. | Závěr | pdf icon Bárta, Stanislav
Page Chapter number Title
139-142 VI. | The deeds of pledge of Sigismund of Luxembourg for the church estates (1420–1437) : summary | pdf icon Bárta, Stanislav
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
143-267 VII. | Přílohy | pdf icon Bárta, Stanislav
Page Chapter number Title
268-279 VIII. | Soupis pramenů a literatury | pdf icon Bárta, Stanislav
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
280-281 Seznam zkratek | pdf icon Bárta, Stanislav
Page Chapter number Title
282-302 IX. | Jmenný a místní rejstřík | pdf icon Bárta, Stanislav