2

Title: Slavica litteraria
Rok: 2017
Ročník: 20
Číslo: 2
Název čísla
Slavistika v současném světě
Rok vydání
2017
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Úvodem
Title Document
Úvodem | 7
Pospíšil, Ivo
PDF
Články – Articles
Title Document
Jan Vojtěch Sedlák v diskusi s Pražským lingvistickým kroužkem : (spor o koncepci českého verše) | 9–19
Zelenka, Miloš
PDF
Jan Máchal a Frank Wollman : (k německo-slovanským vztahům v meziválečných komparatistických syntézách) | 21–38
Kučera, Petr
PDF
Rodina Vilinských v Československu: Valerij Vilinskij k některým jevům české literatury | 39–47
Pospíšil, Ivo
PDF
K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava | 49–57
Zelenková, Anna
PDF
Mlčení v textech Maxima Gorkého jako způsob nepřímé promluvy o světě | 59–65
Pechal, Zdeněk
PDF
Медиа-поэзия jako událost ve virtuálním i veřejném prostoru | 67–74
Kostnicová, Jana
PDF
K charakteristickým rysům literárněkritických prací P. V. Anněnkova | 75–84
Šaur, Josef
PDF
Otoczony obfitością nicości : antropologia rzeczy w zbiorze esejów Andrzeja Stasiuka Wschód (2014) | 85–94
Janiec-Nyitrai, Agnieszka
PDF
Na margo výzkumu žánru deníku ve slovanském prostředí | 95–102
Paučová, Lenka
PDF
Téma homosexuality v ukrajinské literatuře | 103–110
Sommer, Jaroslav
PDF
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Title Document
Profesorka Marie Sobotková jubilující | 111–115
Pavera, Libor
PDF
Augustín Maťovčík jubiluje | 117–118
Žemberová, Viera
PDF
Profesorka Bożena Tokarz jubilující | 119–121
Pavera, Libor
PDF
Rozlúčenie s Eliášom Galajdom | 123–124
Žemberová, Viera
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Karamzin jako Rus a Evropan: podstatné je v detailu a na okraji | 125–127
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruské dějiny charvátské literatury | 128–132
Dorovský, Ivan
PDF
Príležitosť na reflexiu literárnej vedy | 133–134
Žemberová, Viera
PDF
"Nové čtení" Karla Čapka | 135–136
Pokorný, Milan
PDF
Spřažené edice: Leskov – práce o Gorkém | 137–138
Pospíšil, Ivo
PDF
Faksimile skvostného rukopisu Simeona Polockého | 139–142
Matyušová, Zdeňka
PDF
Pozoruhodná publikace o střední Evropě | 143–147
Janiec-Nyitrai, Agnieszka
PDF
Актуальные проблемы филологии | 148–151
Kalita, Inna
PDF
Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii | 152–153
Príhodová, Edita
PDF
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Title Document
Fragment v romantické poezii | 154–155
Voisine-Jechová, Hana
PDF
O reformační kultuře v Lodži | 156–157
Pospíšil, Ivo
PDF
Единый юбилей двух Донецких национальных университетов (ДонНУ) – 80 лет | 158–159
Kalita, Inna
PDF
O Haliči v prostoru dějin, kultury, literatury a jazyka | 160
Pospíšil, Ivo
PDF
International conference on language, literature & culture Traces of Multiculturalism | 161–163
Bujnáková, Jana; Hrancová, Hana
PDF
Cena Ivana Franka 2017 | 164
Pospíšil, Ivo
PDF
hidden section Slavica litteraria
Title Document
Slavica litteraria | [165]
PDF