Slavica litteraria 2017, roč. 20, č. 2

Obrázek
Název čísla
Slavistika v současném světě
Rok
2017
Rok vydání
2017
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Úvodem
Page Title
7 Úvodem Pospíšil, Ivo | pdficon
Články – Articles
Page Title
9-19 Jan Vojtěch Sedlák v diskusi s Pražským lingvistickým kroužkem : (spor o koncepci českého verše) Zelenka, Miloš | pdficon
21-38 Jan Máchal a Frank Wollman : (k německo-slovanským vztahům v meziválečných komparatistických syntézách) Kučera, Petr | pdficon
39-47 Rodina Vilinských v Československu: Valerij Vilinskij k některým jevům české literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
49-57 K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava Zelenková, Anna | pdficon
59-65 Mlčení v textech Maxima Gorkého jako způsob nepřímé promluvy o světě Pechal, Zdeněk | pdficon
67-74 Медиа-поэзия jako událost ve virtuálním i veřejném prostoru Kostnicová, Jana | pdficon
75-84 K charakteristickým rysům literárněkritických prací P. V. Anněnkova Šaur, Josef | pdficon
85-94 Otoczony obfitością nicości : antropologia rzeczy w zbiorze esejów Andrzeja Stasiuka Wschód (2014) Janiec-Nyitrai, Agnieszka | pdficon
95-102 Na margo výzkumu žánru deníku ve slovanském prostředí Paučová, Lenka | pdficon
103-110 Téma homosexuality v ukrajinské literatuře Sommer, Jaroslav | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Page Title
111-115 Profesorka Marie Sobotková jubilující Pavera, Libor | pdficon
117-118 Augustín Maťovčík jubiluje Žemberová, Viera | pdficon
119-121 Profesorka Bożena Tokarz jubilující Pavera, Libor | pdficon
123-124 Rozlúčenie s Eliášom Galajdom Žemberová, Viera | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
125-127 Karamzin jako Rus a Evropan: podstatné je v detailu a na okraji Pospíšil, Ivo | pdficon
128-132 Ruské dějiny charvátské literatury Dorovský, Ivan | pdficon
133-134 Príležitosť na reflexiu literárnej vedy Žemberová, Viera | pdficon
135-136 "Nové čtení" Karla Čapka Pokorný, Milan | pdficon
137-138 Spřažené edice: Leskov – práce o Gorkém Pospíšil, Ivo | pdficon
139-142 Faksimile skvostného rukopisu Simeona Polockého Matyušová, Zdeňka | pdficon
143-147 Pozoruhodná publikace o střední Evropě Janiec-Nyitrai, Agnieszka | pdficon
148-151 Актуальные проблемы филологии Kalita, Inna | pdficon
152-153 Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii Príhodová, Edita | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Page Title
154-155 Fragment v romantické poezii Voisine-Jechová, Hana | pdficon
156-157 O reformační kultuře v Lodži Pospíšil, Ivo | pdficon
158-159 Единый юбилей двух Донецких национальных университетов (ДонНУ) – 80 лет Kalita, Inna | pdficon
160 O Haliči v prostoru dějin, kultury, literatury a jazyka Pospíšil, Ivo | pdficon
161-163 International conference on language, literature & culture Traces of Multiculturalism Bujnáková, Jana; Hrancová, Hana | pdficon
164 Cena Ivana Franka 2017 Pospíšil, Ivo | pdficon
hidden section Slavica litteraria
Page Title
[165] Slavica litteraria | pdficon