Výběr z titulů z oblasti akademického studia magie a ezoterismu vydaných do roku 2015

Název: Výběr z titulů z oblasti akademického studia magie a ezoterismu vydaných do roku 2015
Variantní název:
  • Selection of books on the academic study of magic and Western esotericism until 2015
Zdrojový dokument: Sacra. 2015, roč. 13, č. 2, s. 107-111
Rozsah
107-111
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Bibliografie
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Lasenic, Pierre de a Kužel, Vladislav. Hovory s Lasenicem. Druhé, rozšířené a opravené vydání. Praha: Trigon, 2015. 221 stran. Ametyst. ISBN 978-80-87908-07-5.
Blécourt, Willem de, ed. Werewolf Histories. Basingstoke; New York: Palgrave MacMillan, 2015. ISBN 978-1-137-52633-5.
Bernus, Alexander von. Alchymie a lékařství; Tajemství adeptů. Překlad Pavel Krummer. Vydání první. Praha: Malvern, 2015. 222 stran. Aurélie. ISBN 978-80-7530-001-0.
Hildegarda z Bingenu. Nebeská harmonie: Výklad Atanášova vyznání víry a výbor z liturgických zpěvů. Překlad Miroslav Zvelebil. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2015. 143 s. ISBN 978-80-7530-000-3.
Frick, Karl R. H. Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společností do konce 18. století: příspěvek k duchovním dějinám novověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 679 s. Historie. ISBN 978-80-200-2257-8.
Kantorowicz, Ernst H. Dvě těla krále: studie středověké politické teologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 2014. 619 s. Historické myšlení; sv. 65. ISBN 978-80-257-1240-5.
Maien, J. P. Odkaz bratrstva zlatého a růžového kříže: příspěvek k dějinám rosenkruciánství v 17. a 18. století. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2013. 383 s. Aurélie. ISBN 978-80-87580-66-0.
Klaassen, Frank. The transformations of magic: illicit learned magic in the later Middle Ages and Renaissance. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, ©2013. x, 280 s. Magic in history. ISBN 978-0-271-05626-5.
Goodrick-Clarke, Nicholas. Západní esoterické tradice. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 253 s. Mysterion. ISBN 978-80-247-3143-8.
Láng, Benedek. Unlocked books: manuscripts of learned magic in the medieval libraries of Central Europe. University Park: Pennsylvania State University Press, ©2008. xiv, 334 s. The magic in history series. ISBN 978-0-271-03377-8.