2

Title: Pro-Fil
Rok: 2010
Ročník: 11
Číslo: 2
Rok vydání
2010
ISSN
1212-9097
Ústav FF MU
Obor
Kritické statě
Title Document
[Suvák, Vladislav. Sebapoznanie a/ko starosť o seba]Vojta, Jakub PDF
[Beran, Ondřej. Náš jazyk, můj svět: Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a míjení]Došek, Tomáš PDF
[Svoboda, Vladimír a kol. Logika a přirozený jazyk]Pezlar, Ivo PDF
[Marvan, Tomáš. Otázka významu: cesty analytické filosofie jazyka]Růžička, Jaroslav PDF
Polemiky – anotace – konference
Title Document
VII. platónské symposiumPetrželka, Josef PDF
Úvod
Title Document
Editorial | [1]
Brázda, Radim
PDF
Statě
Title Document
Pojem reprezentace: Rorty vs. "novověká tradice" | [2]–11
Marvan, Tomáš
PDF
Rigidita predikátů | [13]–26
Raclavský, Jiří
PDF
Jistota v mezích zdravého rozumu | [27]–46
Šimeček, David
PDF