Další poznatky ke studiu plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině

Název: Další poznatky ke studiu plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině
Variantní název
Weitere Erkenntnisse zum Studium abgekommener Fluren mittealterlicher Siedlung am Hoch­land Drahanská vrchovina
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 91-97
Rozsah
91-97
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí