Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu

Název: Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu
Variantní název
Feldflurtypen mittelalterlicher Dorfwüstungen auf dem Hochland Drahanská vrchovina
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 99-107
Rozsah
99-107
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí