Archaeologia historica 1977, roč. 2, č. [1]

Obrázek
Rok
1977
hidden section UNTITLED
Page Title
UNTITLED | pdficon
hidden section Úvod
Page Title
5-6 Úvod | pdficon
Sídla drobných feudálů
Page Title
9-22 Nižší šlechta v českém státě a v Uhrách na přelomu 13. století ve světle písemných pramenů Sulitková, Ludmila | pdficon
23-31 Několik poznámek k politickému, hospodářskému a společenskému postavení nižší šlechty na Moravě Nekuda, Vladimír | pdficon
33-36 Archeologický výzkum tvrzí na Jesenicku Goš, Vladimír | pdficon
37-44 Středověké hrádky a tvrze na jihozápadní Moravě (Jihlavsko a Telečsko) Měřínský, Zdeněk | pdficon
45-58 Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí Bláha, Josef | pdficon
59-68 Hrádky a tvrze na severozápad od Brna Vermouzek, Rostislav | pdficon
69-79 Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeologického výzkumu z období 1965-1975 Hejna, Antonín | pdficon
93-104 Sídla nižší šlechty na Jistebnicku (okres Tábor) Huml, Václav | pdficon
105-116 K problematice středověkých horských hrádků ve východním podhůří Krkonoš Wolf, Vladimír | pdficon
117-125 Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav | pdficon
127-136 Čelákovická tvrz Špaček, Jaroslav | pdficon
137-154 Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč (Příspěvek k poznáni opevněných sídel drobných feudálů ve středním Pojihlavi na jz. Moravě) Kouřil, Pavel | pdficon
155-160 Archeologický výzkum hrádku "Kulatý kopec" na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okres Brno-venkov, v letech 1973—1976 Unger, Josef | pdficon
161-166 Středověké sklo z hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov Černá, Eva | pdficon
167-172 Zaniklý hrádek Kepkov ve Ždánickém lese (k. ú. Nížkovice-Heršpice, okres Vyškov) Šaurová, Dagmar | pdficon
173-177 Výzkum feudálního sídla v Moravské Třebové-Udánkách Jelínková, Dagmar | pdficon
179-188 Příbramská tvrz — stavebně historický průzkum Glosová, Michaela | pdficon
189-194 Středověká tvrz v Písečné nad Dyjí Muk, Jan; Novosadová, Olga | pdficon
195-202 O opevnenom dvorci bratislavských Jakubovcov Fiala, Andrej | pdficon
203-208 O stredovekej kurií v Parížovciach Križanová, Eva | pdficon
Hrady
Page Title
211-219 Počátky raně středověkého osídlení v prostoru Mikulova na Moravě a jeho hradu Novotný, Boris | pdficon
221-228 K chronologii obytných věží českého středověkého hradu Durdík, Tomáš | pdficon
229-238 Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna Konečný, Lubomír Jan | pdficon
239-246 Středověké vápenické pece při Obřanském hradě Merta, Jiří | pdficon
Zprávy z výzkumů a ostatní referáty
Page Title
249-256 Raně středověké vesnické kostely okolí Prahy a starší sídliště Píša, Vladimír | pdficon
257-260 Dvě středověká sídliště na východním okraji Prahy Sommer, Petr | pdficon
261-266 Sídlištní hustota ve středověku na Kloboucku (okres Břeclav) Kordiovský, Emil | pdficon
267-269 Hradisko Vyšehrad Remiašová, Marta | pdficon
271-281 Archeologický průzkum historického jádra města Olomouce, ulice Barvířské (Předběžná zpráva o první etapě) Michna, Pavel | pdficon
283-289 Stavební proměny baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve světle posledních archeologických nálezů Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
291-298 Platby poddaného obyvatelstva v období raného a počátcích vrcholného feudalismu Kučerovská, Taťána | pdficon
299-306 K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu Velímský, Tomáš | pdficon
307-316 Dendrochronologie středověkého Mostu I (Chronologie smrkové výdřevy fekálních jímek č. 2, 5 a 6) Kyncl, Josef | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
331 Seznam autorů | pdficon