Identické značky na keramice z Hrádku u Čáslavi

Název: Identické značky na keramice z Hrádku u Čáslavi
Variantní název:
  • Identische Bodenmarken auf Keramik von Hrádek bei Čáslav
Autor: Unger, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 403-406
Rozsah
403-406
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Čermák, K., 1904: Královské město Čáslav. Jubilejní sborník památek čáslavských. Čáslav, s. 83-102.

[2] Černohorský, K., 1974: Otisky osy a otisky disku na časněslovanské keramice. Časopis Mor. muzea – vědy společenské, LIX, s. 43-96.

[3] Eisner, J., 1966: Rukověť slovanské archeologie. Počátky Slovanů a jejich kultury. Praha.

[4] Moucha, V. – Smetánka, Z., 1964: Revisní výzkum na Čáslavském Hrádku. AR, XVI, s. 646-654.

[5] Sláma, J., 1970: Příspěvek k dějinám českého hrnčířství 9. a 10. století. Sborník NM v Praze – Historie, XXIV, 1-2, s. 157-165.

[6] Šolle, M., 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha.

[7] Váňa, Z., 1973: Značky na keramice ze slovanských hradišť v Zabrušanech a v Bílině, okr. Teplice. AR, XXV, s. 196-217.