Středověká polévaná keramika z Opavy

Variantní název
Mittelalterliche glasierte Keramik aus Opava (Troppau)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 230-233
Rozsah
230-233
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Blekta, J., 1937: Smilovo hradisko. (Doplněk k čl. z roč. XI. r. 1934.) Ročenka Národopisného a průmyslového muzea města Prostějova a Hané, XIV, 93-95, tab. I.

[2] Klusemann, K., 1919: Das Bauopfer. Eine ethnographisch-prähistorische-linguistische Studie, Graz–Hamburg.

[3] Molthein, A. W., 1910: Beiträge zur Geschichte mittelalterlicher Gefäßkeramik (II), Kunst und Kunsthandwerk XIII, 385-421.

[4] Šikulová, V., 1966: Nejstarší opavská studna, ČSlM-série B XV, 3-12.

[5] Šikulová, V., 1968: Záchranné akce v areálu středověké Opavy, PV 1967, 107-111.

[6] Šikulová, V., 1971: Pokračování záchranných akcí v areálu středověké Opavy, PV 1970, 69-74.

[7] Šikulová, V., 1972: Záchranné akce v areálu středověké Opavy, PV 1971, 121-124.

[8] Šikulová, V., 1973: Záchranné akce v areálu středověké Opavy, PV 1972, 90-91.

[9] Šikulová, V., 1982: Zpráva o pokračování výzkumu dominikánského kláštera v Opavě, VVM XXIV, 206 až 208.