Hrad Úsov - jeho úloha a význam při kolonizaci severní Moravy ve 13. století

Variantní název
Burg Úsov (Ausee) und ihre Bedeutung für die Kolonisation Nordmährens im 13. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 303-307
Rozsah
303-307
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Durdík, T., 1977: Nástin vývoje českých hradů 12.-13. stol., AH 41-51.

[2] Goš, V., 1970: Die Entwicklung der jungburgwallzeitlichen Besiedlung in der Gegend von Mohelnice, ČMM – vědy společenské, LV, 37-44.

[3] Spurný, F., 1983: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, severní Morava, Praha.