Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě

Název: Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě
Variantní název:
  • Grundriß- und Bauform des mittelalterlichen ländlichen Hauses in Mitelmähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 157-169
Rozsah
157-169
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Dvořák K., 1975: Humanistická etnografie Čech. Johannes Butzbach a jeho Hodoporicon. Praha.

[2] Frolec V., 1982: K interpretaci geneze trojdílného komorového domu. (Ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě.) AH 7/82, 67—77.

[3] Matějček A., 1950: Česká malba gotická. Praha.

[4] Měřínský Z., 1977: Nález propadlého lochu na ZSO Řevušín, okr. Brno-venkov. AR 29, 203—204.

[5] Nekuda V., 1972: Středověká ves Mstěnice. Deset let archeologického výzkumu. VVM 24, 12—47.

[6] Nekuda V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[7] Nekuda V., 1981: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké osady Mstěnice 1960—1980. VVM 33, 129—146.

[8] Nekuda V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě. AH 9/84, 21—37.

[9] Pešina J., 1950: Česká malba pozdní gotiky. Praha.

[10] Smetánka Z., 1985: K ikonografii středověké vesnice. AR 37, 319—333.

[11] Šaurová D., 1967: Zaniklá středověká osada Konůvky na Slavkovsku. VVM 19, 163 až 174.

[12] Šaurová D., 1971: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku. ZSV I, 169—183.

[13] Šaurová D., 1980: Středověká ves Vilémov, neobvyklé centrum podomáckého železářství. Sb. TM v Brně 3, 128—136.

[14] Škabrada J., 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti. Šíje vesnických sýpek a středověkých zemnic. AH 3, 355—369.

[15] Trkovská V., 1963: Iluminace v rukopisech 11.—17. stol. jako národopisné prameny. Český lid 50, 257—269.

[16] Unger J., 1971: První výsledky archeologického výzkumu středověkých objektů v trati "Klášterka" u Pohořelic, okr. Břeclav. ZSV I, 161—164.

[17] Unger J., 1984: Zaniklá ves Topolany u Vranovic, okr. Břeclav. AH 9/84, 65—100.