Architektonické články v lapidariu Pražského hradu

Název: Architektonické články v lapidariu Pražského hradu
Variantní název:
  • Architektonische Elemente im Lapidarium der Prager Burg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 209-216
Rozsah
209-216
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Denkstein, V.—Drobná, Z.—Kybalová, J. 1958: Lapidarium Národního muzea, Praha.

[2] Chotěbor, P. 1985: Středověké ryté kresby na stěnách interieru baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, AR XXXVII, Praha.

[3] Kašička, F.—Nechvátal, B. 1983: Pozdně gotické a renesanční terakoty ze státního hradu Lokte, AH 8, Brno.