[Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. Red. J. Hertl a J. Wroniszewski]

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 651-652
Rozsah
651-652
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. Red. J. Hertl a J. Wroniszewski. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1987. 247 s.
Document